Formació

Sol·licituds i certificats

Per demanar un certificat dels estudis, cal fer la petició mitjançant el Sevei de Tràmits en Línia (en endavant STL) de l'escola.

Sol·licitud de certificat de STL


A la sol·licitud hi han de figurar les dades personals obligatòries:

• Nom i cognoms.

• DNI o passaport.

• E-mail

• Tipologia d'estudis (formació continua) i nom del estudi/programa cursat.

• Idioma en què es vol que estigui redactat el certificat (català o castellà).

 

Preus

-Amb cost pels estudiants no matriculats. El preu del certificat es fixa cada curs acadèmic. El curs acadèmic canvia a partir del dia 15 de setembre.

-Sense cost pels estudiants en curs (que estiguin matriculats, fins al 14 de setembre del curs de matrícula).


Pagament

El pagament es realitza a través del STL un cop finalitzada la sol·licitud: 

  •  targeta de dèbit o de crèdit. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.
  •  Transferència. Si tens problemes per realitzar el pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit, pots sol·licitar-nos número de compte bancari. Posa’t en contacte amb nosaltres indicant-nos el número de registre del tràmit realitzat.

Temes a tenir en compte

• Idioma: Els certificats només es fan en català o en castellà.

• Dades: Només es certifiquen les dades que estiguin documentades a l'expedient de l'alumnes.