La computació quàntica s'instal·la al Parc de Recerca UAB

La computació quàntica s'instal·la al Parc de Recerca UAB

Qilimanjaro Quantum Tech és una empresa de nova creació que ha ubicat part del seu equip al Parc de Recerca UAB. Apliquen la investigació en computació quàntica a la resolució de problemes de càlcul complexos.

03/11/2020

Ofereixen processadors i serveis per a aplicacions específiques, com l’optimització de problemes de logística o de machine learning.

Qilimanjaro compta amb un equip de hardware i de software centrats en el desenvolupament de qubits, mitjançant la tècnica de coherent quantum annealing. D’aquesta manera, ofereixen processadors i serveis per a aplicacions específiques, com l’optimització de problemes de logística o de machine learning.

La nova startup sorgeix com a spin-off de tres grans centres de recerca: l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i la Universitat de Barcelona (UB).

La seva estreta relació amb l’IFAE, ubicat al Campus de la UAB, és un dels motius pels quals han decidit situar-se al Parc de Recerca UAB. Pol Forn-Díaz, investigador de l’IFAE, n’és cofundador i cap de l’equip de hardware, i és en aquest institut de recerca on Qilimanjaro està construint la seva nova màquina.

L’altre cofundador i cap de l’equip de software és Artur García Sáez, investigador del BSC, la qual cosa els permet tenir accés a la seva maquinària de computació per fer simulacions complexes de sistemes d'un nombre de qubits molt elevat.

D’altra banda, l’instigador del projecte és Jose Ignacio Latorre, professor de la UB, pioner de la informàtica quàntica al nostre país i amb una important trajectòria internacional. Actualment és el director del prestigiós Center for Quantum Technologies de Singapur.

Pel que fa a la relació amb el Campus de la UAB, l'empresa de computació quàntica farà ús de la sala blanca del Centre Nacional de Microelectrònica (CNM) per a la construcció de xips. A més, els primers prototips de la màquina es van desenvolupar a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

Un dels objectius de Qilimanjaro és la captació de talent. El seu equip està format per personal investigador de Japó, Xina, Holanda, Irlanda i Alemanya, entre altres. També compta amb el suport d’assessors líders mundials del sector quàntic. L’equip de fundadors el completen Víctor Canivell i Jordi Blasco, que hi aporten experiència executiva en els sectors informàtic i de fusió i adquisició d’empreses (M&A), respectivament.

El prestigi d’aquesta nova empresa, però, no només ve acreditat per les trajectòries dels fundadors i la relació amb centres de recerca d’alt nivell, sinó també per la qualitat de la investigació. En aquests moments ja estan participant en importants projectes internacionals, com per exemple, el FET-Open H2020 AVaQus, concedit per la Comissió Europea i liderat per Pol Forn-Díaz.