Avaluació de riscos

Avaluació de riscos

L’avaluació de riscos laborals és una activitat bàsica per poder prevenir danys d’una forma eficient.

Els objectius de l’avaluació de riscos són: determinar els perills existents i el seu nivell d’importància, valorar l’eficàcia de les mesures preventives existents, així com estimar la necessitat d’adoptar mesures addicionals. Finalment, demostrar als treballadors el compliment del deure de prevenció i posar a disposició de l’autoritat competent els resultats de la mateixa quan així ho requereixi.

Tal i com indica la legislació vigent, s’ha de realitzar una avaluació inicial dels riscos en els llocs de treball de la UAB i, a partir d’aquesta, planificar l’acció preventiva.