Coneix la UAB

Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

La UAB en xifres

107 titulacions de grau (2020-2021)
141 programes de màster universitari (2020-2021)
68 programes de doctorat (2020-2021)
26.272 estudiants de grau (24.488 equivalents a temps complet) (2019-2020)
3.050 estudiants de màster universitari (2019-2020)
4.790 estudiants de doctorat (2019-2020)
37,7% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2019-2020)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
22% de programes de màster en anglès (2020-2021)

Més informació UAB