La UAB

Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

La UAB en xifres

112 titulacions de grau (2022-2023)
140 programes de màster universitari (2022-2023)
67 programes de doctorat (2021-2022)
27.203 estudiants de grau (25.537 equivalents a temps complet) (2021-2022)
2.987 estudiants de màster universitari (2021-2022)
4.629 estudiants de doctorat (2021-2022)
35,1% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2021-2022)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
24% de programes de màster universitari en anglès (2021-2022)

Més informació UAB