La UAB

Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

La UAB en xifres

107 titulacions de grau (2020-2021)
141 programes de màster universitari (2020-2021)
67 programes de doctorat (2020-2021)
27.135 estudiants de grau (25.494 equivalents a temps complet) (2020-2021)
2.926 estudiants de màster universitari (2020-2021)
4.831 estudiants de doctorat (2020-2021)
34,9% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2020-2021)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
22% de programes de màster en anglès (2020-2021)

Més informació UAB