La UAB en xifres

La UAB en xifres

105 titulacions de grau (2019-2020)
141 programes de màster universitari (2019-2020)
68 programes de doctorat (2019-2020)
25.924 estudiants de grau (24.166 equivalents a temps complet) (2018-2019)
2.992 estudiants de màster universitari (2018-2019)
4.832 estudiants de doctorat (2018-2019)
36,5% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2018-2019)
19,8% de titulats han fet estades a l'estranger (2017-2018)
25% de programes de màster en anglès (2018-2019)