Suport logístic i Punt d'Informació

Suport logístic i Punt d'Informació

Suport logístic i Punt d'Informació

 

HORARIS

El nostre horari d'atenció és de 8.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres, exceptuant els mesos de juliol i agost que és el següent:

Juliol: de 8.00 a 20 hores, de dilluns a divendres
Agost: de l'1 al 2 i del 26 al 30, horari de matí


QUÈ OFEREIX

Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) per a les qüestions següents:
 

 • Actuar en cas d’emergència, d’acord amb el pla d’autoprotecció del centre.
 • Informació sobre la ubicació i els horaris de les aules i altres dependències del centre.
 • Garantir l’obertura i el tancament de l’edifici, d’acord amb el calendari i horaris establerts.
 • Informació de les activitats a altres centres de la UAB.
 • Gestionar, tramitar i fer el seguiment del manteniment de l’edifici, avaries a les instal•lacions o al mobiliari.
 • Lliurament de la documentació de Matrícula.
 • Suport puntual a la matricula i/o a gestions acadèmiques.
 • Tramitació dels avisos d'absència del professorat.
 • Reservar i/o gestionar les reserves d’espais, així com facilitar l’accés als espais i el bon funcionament dels seus equipaments.
 • Recepció de pràctiques dels alumnes (prèvia sol•licitud dels professors)
 • Lliurament dels carnets d'Estudiant i tramitació d'incidències (només carnets no vinculats financerament a la Caixa de Catalunya)
 • Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats.
 • Gestió del correu, paqueteria i missatgeria.
 • Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
 • Control dels armariets d’ús puntual per dipositar efectes personals (Consigna)
 • Controlar i gestionar la consigna d’apunts.
 • Atendre i prioritzar les necessitats de neteja de l’edifici amb els recursos assignats.
 • Donar el suport logístic als esdeveniments que es celebren al nostre edifici.
 • Col•laborar en la recollida selectiva dels residus del centre.
 • Farmaciola.
 • Objectes perduts.


 Si voleu reservar el portàtil de la facultat, ompliu el formulari.


CONTACTAR
 

Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat de Dret
Campus de Bellaterra - UAB
Edifici B, porta B2/-143
08193 Bellaterra

Tel?fono 93 581 1572
93 581 2732
Slipi.Dret@uab.cat

Responsable
Alicia Aliaga
Tel?fono 93 581 4812
Alicia.Aliaga@uab.cat