Servei de Reprografia

Servei de reprografia

Des de l’1 de juliol de 2021 l’Edifici C ja no disposa d’un servei de reprografia assistit al mateix edifici. És per això que les opcions que hi ha actualment per fer fotocòpies, impressions, escaneig de documents i altres serveis de reprografia són les que tot seguit s’indiquen:

A l’Edifici C tenim quatre equips: dos estan ubicats al costat de l’SLiPI-Centre i dos estan a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

Aquestes màquines poden imprimir a dues cares, grapar... i sempre han de tenir paper perquè estan monotoritzades.

Està ubicat a la Plaça Cívica i el seu horari d’atenció és de 8.30 a 18 hores. Podeu contactar amb ells als telèfons 93 581 1660 o 93 581 3827 o a l’adreça-e ocivica@canon.es

L’usuari pot demanar serveis d’impressió específics que li seran lliurats, durant les 24 hores posteriors, al seu despatx, o a l’SLiPI del centre si no coincideix l’horari.

En el següent enllaç trobareu el document, amb el procediment i el formulari, amb la informació necessària per poder utilitzar aquest servei:  http://www.uab.cat/doc/FormulariProcedimentPortaAPorta.xlsx