Punts d'Informació

Responsable: José Manuel Castellano

Telèfon: 93 581 27 64

Adreça electrònica: Josemanuel.castellano@uab.es

Sotscaps: Antonio Fernández Fernández

Joan Carles Suárez Buzón

Telèfon Suport Logístic i Punt d’Informació (SLiPI) Centre: 93 581 10 55

Telèfon Suport Logístic i Punt d’Informació (SLiPI) Nord: 93 581 28 12

Telèfon Suport Logístic i Punt d’Informació (SLiPI) Sud: 93 581 27 71

Horari: De 8 a 21 h

Correu electrònic institucional: slipi.ciencies@uab.es

Us podeu adreçar al personal del SliPI (Consergeria) per a les qüestions següents:

- Consigna

- Intercanvi d'apunts, treballs, etc., entre alumnes

- Farmaciola bàsica

- Objectes perduts/trobats

- Tramitació d'incidències amb les màquines de vending

- Problemes amb la targeta d'estudiant (pèrdues, mal funcionament, etc.)

- Informació general de la Facultat i/o el Campus

- Recollida de la documentació de matrícula (impressos, guia, etc.)