Centre de Recursos Docents

CRD

Imatge CRD

Centre de Recursos Docents

Aquest servei, que coordina la Secretària de Facultat i que compta amb una responsable tècnica, va ser creat inicialment a la Facultat de Medicina a l'any 2002 amb el doble objectiu d'intensificar l'ús de l'aprenentatge multimèdia i d'impulsar la informatització i els mitjans audiovisuals en l'àmbit de la docència, de la recerca i de la gestió. Amb el temps, s'han incorporat noves tecnologies i s'han ofert nous productes, sent un referent per a altres centres i serveis de la universitat.

Una de les eines més valorades en els àmbits de la docència i de la gestió és Polimèdia que permet enregistrar vídeos interactius i oferir de forma complementària una docència i/o una formació audiovisual. Els vídeos "Polimèdia" estan recollits a la pàgina web polimedia.uab.cat, tot i que alguns d'ells són d'accés restringit.

El Centre de Recursos Docents té una pàgina web pròpia on es pot consultar la seva oferta.

Contacte:
crfm@uab.cat
93. 581.40.55