Espais de treball

Espais de treball


La facultat disposa de diverses zones d'estudi i treball pels passadissos i diferents vestíbuls de l'edifici. Aquests disposen d'endolls i connexió WiFi.

També, a la biblioteca, existeixen diferents ubicacions on estudiar i treballar sol o en grup. [Biblioteca]