Suport Logístic i Punt d'Informació

Adreceu-vos al Suport Logístic i Punt d'Informació en qualsevol dels casos següents:

 • En cas d’emergència.
 • Per sol·licitar informació general (telèfon 93 728 77 00).
 • Per sol·licitar informació sobre la ubicació i els horaris de qualsevol dependència del centre (aules, despatxos, serveis).
 • Per sol·licitar informació del calendari acadèmic.
 • Per sol·licitar informació de les activitats del vostre centre i dels altres centres de la UAB.
 • En cas d’avaries a les instal·lacions o el mobiliari.
 • Servei de consigna i objectes perduts.
 • Servei de farmaciola.
 • Servei de fax per a centres de cost reconeguts.
 • Lliurament d’impresos de matrícula i de la Guia de l’estudiant.
 • Lliurament de carnets d’estudiant i tramitació de qualsevol incidència (només carnets no vinculats financerament a la Caixa Catalunya).
 • Lliurament de claus als usuaris autoritzats.
 • Lliurament de fitxes de l’alumne.
 • Lliurament de justificants d’assistència a examen.
 • Tramitació d’avisos d’absència del professorat.
 • Control d’accés al Campus de Sabadell.
 • Control dels panells informatius i dels cartells que vulgueu penjar (amb l’autorització prèvia).
 • Bústia per al Consell d’Estudiants i per als representants dels alumnes en el òrgans de govern del vostre centre i en el Claustre.

Pla d'emergència i evacuació:

El Campus de Sabadell disposa d’un pla d’emergència i evacuació per a l’edifici S. Hi ha nomenats uns equips humans d’evacuació i d’intervenció els quals, en cas d’emergència, s’identificaran amb una armilla distintiva de color taronja. Davant d’una situació d’alarma cal que seguiu les indicacions d’aquest personal.

icona ubicació Suport Logístic i Punt d'Informació
Campus de Sabadell UAB

Edifici S
C/ Emprius, 2
08202 Sabadell
icona phone 93 728 7700
icona email slipi.sabadell@uab.cat