Servei d'Informàtica Distribuïda

El Servei d'Informàtica Distribuïda del Campus de Sabadell dóna suport als diferents col·lectius (alumnes, professorat i administració) dels 2 centres (Escola d'Enginyeria i Facultat d'Economia i Empresa). El Campus de Sabadell  disposa de dues Aules Informatitzades on els alumnes poden fer ús lliure dels ordinadors per realitzar les seves pràctiques.

Un professor dels centres amb seu al Campus de Sabadell assumeix la figura de coordinador per al bon funcionament de les aules i de les pràctiques dels laboratoris.

El SID del Campus de Sabadell té també al seu càrrec l'administració dels servidors, així com de tot el que fa referència a les comunicacions de l'edifici.

  • Comptes personalitzats d'accés a la xarxa per a tots els usuaris (Alumnes, Professors, PAS),
  • Utilizació de programari específic.
  • Accés a internet per a la docencia (als ordinadors de les aules, wireless per als ordinadors personals).
  • Accés des de casa al compte personal via web.
  • Suport a l'usuari.
  • Serrvei de connexió Wireless.
  • Suport per a transmissions multimèdia.Es disposa de quatre aules amb ordinadors (PC) connectats a la xarxa i el programari necessari per a la docència: dues d’ús lliure (cadascuna amb 25 ordinadors i capacitat per a 42 persones) i dues per a la docència (cadascuna amb 31 ordinadors). La renovació dels ordinadors es realitza cada 4 anys.


 

Durant el curs acadèmic:

de 8.15 a 20.45 h
  De l'1 al 31 de juliol: de 8.30 a 19:30h
  Agost  TANCAT

 

icona ubicació Servei d'Informàtica Distribuïda UAB
Campus de Sabadell
Edifici S
C/ Emprius, 2
08202 Sabadell
icona phone 93 728 7724
icona email sid.sabadell@uab.cat

Informació 93 728 7724 sid.sabadell@uab.cat
Cap del SID 93 728 7722 sid.sabadell@uab.cat