Suport Logístic i Punt d'Informació

L'SLiPI (Consergeria) de la Facultat s’encarrega, en general, d’efectuar tasques denominades de suport, tant pel que fa a les diferents àrees que componen la Facultat com al servei de la docència que s’imparteix en els seus diferents espais. També s’encarrega de la supervisió de les diverses parts i infraestructures, en controla el bon funcionament, el personal que les usa i vetlla per llur seguretat. A més, actua com a punt d’informació i atenció general als usuaris.

A més, ofereix els serveis de:

– Informació general amb atenció telefònica i personalitzada
– Lliurament d’impresos de matrícula
– Bústia per al Consell d’Estudiants
– Lliurament del carnet de l’estudiant
– Consigna
– Farmaciola
– Objectes perduts
– Control de cartells i cartelleres
– Emergències i ajut en general