Suport Logístic i Punt d'Informació

L'SLiPI (Consergeria) de la Facultat s’encarrega, en general, d’efectuar tasques denominades de suport, tant pel que fa a les diferents àrees que componen la Facultat com al servei de la docència que s’imparteix en els seus diferents espais. També s’encarrega de la supervisió de les diverses parts i infraestructures, en controla el bon funcionament, el personal que les usa i vetlla per llur seguretat. A més, actua com a punt d’informació i atenció general als usuaris.

A més, ofereix els serveis de:

  • Informació general amb atenció telefònica i personalitzada
  • Lliurament d’impresos de matrícula
  • Bústia per al Consell d’Estudiants
  • Lliurament del carnet de l’estudiant
  • Consigna
  • Farmaciola
  • Objectes perduts
  • Control de cartells i cartelleres
  • Emergències i ajut en general

El nostre horari d'atenció és de 8:00 a 21:00 hores, de dilluns a divendres.

Horari mesos de juliol i agost: consulteu web


Observacions: durant el procés de matrícula, el lliurament d’impresos, agendes i Guies de l’estudiant serà de les 9 a les 20 hores.

icona ubicació Suport Logístic i Punt d'Informació
Campus de Bellaterra - UAB

Edifici B, porta B1/002B
08193 Bellaterra
icona phone 93 581 1576
icona email slipi.economia.empresa@uab.cat


 
        

Responsable de l'SLiPI
Nuria Ros
Nuria.Ros@uab.cat
93 586 8301
Suport SLiPI slipi.economia.empresa@uab.cat
93 581 1576