Eleccions Junta de Facultat

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (sector C- Alumnat) pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre el 6 i 7 de novembre de 2018.
 
En aquestes eleccions, es renoven els membres electes representants del sector de l'alumnat (sector C).DOCUMENTACIÓVOTACIÓ ELECTRÒNICA
del 6 de novembre de 2018 a les 10.00h a les 12.00 h del 7 de novembre


https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar el cens provisional a l’enllaç següent:

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar la vostra candidatura i per poder votar

Per reclamacions del cens electoral provisional, envieu un correu electrònic a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el document per a reclamació cens alumnat.CANDIDATURES

Presentació : del 6 al 15 d'octubre de 2018
Proclamació provisional: 17 d'octubre de 2018
Reclamacions: Del 17 al 23 d'octubre de 2018
Proclamació definitiva de candidatures: 25 d'octubre de 2018
 

 Model candidatura individual i col·lectiva (pdf) (word)CANDIDATURES PROVISIONALS

Candidatures provisionals (17/10/2018)


CANDIDATURES DEFINITIVES

Candidatures definitives (25/10/2018)

RESULTATS PROVISIONALS ELECCIONS

Resultats provisionals (8/11/2018)

RESULTATS DEFINITIUS ELECCIONS

Resultats definitius (12/11/2018)VOTACIÓ


De les 10.00 h del 6 de novembre de 2018 a les 12:00 h del 7 de novembre de 2018


PORTAL DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA: accés
 
RESULTATS

Provisionals: 8 de novembre de 2018
Reclamacions: del 8 al 9 de novembre de 2018
Definitius: 12 de novembre de 2018

 

Totes les reclamacions previstes en el calendari electoral s'han d'adreçar per escrit a la Junta Electoral de la Facultat i es poden presentar al Deganat