Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Junta de Facultat 2020

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (Sector C - Alumnat) pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre les 10.00 h del dia 2 de desembre a les 12.00 h del 3 de desembre de 2020.CENSOS ELECTORALS

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per poder votar

CANDIDATURES

RESULTATS ELECCIONS

VOTACIÓ ELECTRÒNICA
de les 10:00 h del dia 2/12/2020 a les 12.00 h del dia 3/12/2020

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e