Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Junta de Facultat 2019

La degana, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (Sector C - Alumnat) pel sistema de votació electrònic. La votació es durà a terme entre les 10.00 h del dia 6 de novembre i les 13:30 h del dia 7 de novembre.


   

VOTACIÓ ELECTRÒNICA
de les 10:00 h del dia 06/11/2019 a les 13:30 h del dia 07/11/2019

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e
CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar el cens provisional a l’enllaç següent (pendent fins 07/10/2019)

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar la vostra candidatura i per poder votar

Per reclamacions del cens electoral provisional, envieu un correu electrònic a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el document per a reclamació cens .

 
CANDIDATURES

Presentació : Del 8 al 15 d'octubre de 2019
Proclamació provisional: 17 d'octubre de 2019
Reclamacions: Del 18 al 23 d'octubre de 2019
Proclamació definitiva de candidatures: 25 d'octubre de 2019

 Model candidatura individual i col·lectiva  (word)

CANDIDATURES PROVISIONALS (17/10/2019)

CANDIDATURES DEFINITIVES (25/10/2019)

RESULTATS ELECCIONS (8/11/2019)