Eleccions de la Junta de Facultat 2023: Alumnat (sector C) - Previsió Novembre 2023

Eleccions de la Junta de Facultat de Ciències de la Comunicació

El degà, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca les eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat (Sector C) pel sistema de votació electrònic. 


DOCUMENTACIÓ


CENSOS ELECTORALS

Podeu consultar el cens a travès d'aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Termini per presentar reclamacions al cens electoral: 

Envieu un correu a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el model de Formulari de reclamacions al cens 

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: 

Model de presentació de candidatura

Proclamació provisional dels candidats: 

Candidatures provisionals Sector C

Per reclamacions de la proclamació de candidats/es, envieu un correu a dg.c.comunicació@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de proclamació de candidatures.  

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: 

Proclamació definitiva dels candidats/es: 

Candidatures definitives Sector C

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral: 

Votació: 

Enllaç d'accés a la votació 

Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 

Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals: 

Per presentar reclamacions als resultats provisionals de les eleccions, envieu un correu a dg.c.comunicacio@uab.cat adjuntant el Model de reclamació de resultats provisionals. 

Proclamació resultats definitius per la Junta Electoral del Centre- Sector C