Currículum de la degana

Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

serradell_degana_FCPS_2022

Dra. Olga Serradell

Àmbits de docència

Olga Serradell Pumareda, degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB és professora Agregada del departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva experiència docent s’inicia l’any 2000 a la Universitat de Barcelona com a becària predoctoral de Recerca i Docència del departament de Teoria Sociològica en assignatures com Sociologia de l’Educació, Procediments de Treball Intel·lectual o Alfabetització i Educació Bàsica de Persones Adultes, de les titulacions de Sociologia, Educació Social i Magisteri.

Des de la seva incorporació a la UAB l’any 2008 ha impartit docència de Grau en diferents centres: Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, Facultat de Ciències de l’Educació, i Facultat d’Economia i Empresa. Els seus àmbits de docència s’emmarquen en la Teoria Sociològica, l’Estructura Social i la Sociologia de l’Educació. Per la seva trajectòria també ha impartit docència de Màster en els àmbits dels estudis de gènere i de la sociologia de les migracions.

Àmbits de recerca

Des de l’inici de la seva trajectòria investigadora ha treballat sobre les desigualtats socials i les actuacions d’èxit que les superen, incorporant la perspectiva de gènere en les anàlisis realitzades. Des de la seva incorporació a la UAB l’any 2008, desenvolupa la seva activitat investigadora al Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques (GEDIME) i al CER Migracions.

Ha participat en projectes de recerca finançats per convocatòries competitives com el Programa Marc de recerca de la Comissió Europea, el Plan Nacional de I+D+i o el Programa RecerCaixa, entre d’altres. Ha publicat els seus resultats en revistes indexades a JCR de Web of Science, entre les que destaquen Qualitative Inquiry (Q1), International Journal Environmental Research and Public Health (Q1), International Journal of Qualitative Methods (Q1), Journal of Gender Studies (Q2) o el European Journal of Women’s Studies (Q3).

L’any 2004 va participar com a membre de l’organització de la conferència The voices of cultural minorities in the scientific research, organitzada en el marc del projecte europeu RTD Workaló (FP5, EC) al Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS). Fruït d’aquella col·laboració l’any 2006 va iniciar un postdoctorat de dos anys a l’EHESS amb una beca de "la Caixa" i el Govern francès, acollida per Michel Wieviorka, aleshores director del CADIS, fundat per Alain Touraine. La seva recerca aprofundia i ampliava els resultats de la tesi doctoral sobre l’impacte del multiculturalisme en l’estructura social, incorporant la perspectiva de gènere.

Durant la seva estada com a investigadora resident al Collège d’Espagne, ubicat a la Cité Universitaire de París, va organitzar la Journé d’Études: Les Violences faites aux Femmes (14/03/2008) contribuint a trencar el silenci sobre la violència de gènere en el context universitari. La jornada va comptar amb participants de referència com Montserrat Comas, magistrada, ex vocal del Consell General del Poder Judicial i en aquell moment presidenta de l’Observatori espanyol de la Violència de Gènere; Rosa Valls, primera espanyola en dirigir un projecte sobre violència de gènere a les universitats; Stéphanie Condon; o Sylvie Cromer, entre d’altres investigadores.

Seleccionada amb un dels 11 contractes d’investigació Juan de la Cierva en Ciències Socials, a finals del 2008 s’incorporava a la UAB. Com a investigadora Ramón y Cajal (2014-2019) avançava en la línia de recerca centrada en les dones de minories ètniques, específicament arabo-musulmanes, com agents clau en la millora de l’aprenentatge i la convivència. Entre 2019 i 2022 ha dirigit amb Ainhoa Flecha el projecte UNIROMA. Gitanas y gitanos en la universidad española: dificultades y acciones para su superación finançat pel Plan Nacional de I+D (MICINN), realitzant aportacions orientades a la superació de les desigualtats que pateix el Poble Gitano i específicament les dones. Actualment és membre del projecte europeu dirigit per Teresa Sordé REFUGE-ED. Effective practices in education, mental health and psychosocial support for the integration of refugee children (2021-2023) finançat per la convocatòria H2020-SC6-MIGRATION-2020 de la Comissió Europea. 

Selecció de publicacions recents

Serradell, O., García-Cabrera, M.M., Barrera-Rodríguez, M.F., & Ramírez, C. (2022). Recomendaciones para el apoyo de estudiantes Romanís en la Universidad. INTERNATIONAL JOURNAL OF ROMA STUDIES, 4(2), 172–203. https://doi.org/10.17583/ijrs.10682

Valls, R.; Serradell, O.; Campdepadrós, R.; & De Botton, L. (2022). Qualitative Methodology Innovation That Promotes Educational Success of Children of Immigrant Families in Disadvantaged Contexts. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE METHODS. First published online: March 29. https://doi.org/10.1177/16094069221078735

Rodríguez-Oramas, A.; Zubiri, A.; Arostegui, I.; Serradell, O.; & Sanvicén-Torné, P. (2020). Dialogue with Educators to Assess the Impact of Dialogic Teacher Training for a Zero-Violence Climate in a Nursery School. QUALITATIVE INQUIRY, 26: 8-9, 1019-1025. https://doi.org/10.1177/1077800420938883 

Sordé, T.; Serradell, O.; Oliver, E.; López, G.; & Aiello, E. (2020). Recovering Parsons through Roma’s Voices for Constructing European Societal Community. A S.Sava, C.Borca & G.Clitan (eds.) Collective Capacity Building. Shaping Education and Communication in Knowledge Society. Pag: 45-58. BRILL-SENSE PUBLISHERS. ISBN: 978-90-04-42218-6. 10.1163/9789004422209_005

Serradell, O.; Ramis, M.; De Botton, L.; & Solé, C. (2020). Spaces free of violence: the key role of Moroccan women in conflict prevention in schools. A case study. JOURNAL OF GENDER STUDIES, 29:2, 161-173. https://doi.org/10.1080/09589236.2019.1620096 

 

Villarejo-Carballido, B.Pulido, C.de Botton, L.Serradell, O. (2019). Dialogic model of prevention and resolution of conflicts: Evidence of the success of cyberbullying prevention in a primary school in Catalonia. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 16:6, 918. https://doi.org/10.3390/ijerph16060918

Aiello, E.Flecha, A.Serradell, O. (2018). Exploring the barriers: A qualitative study about the experiences of mid-SES Roma navigating the Spanish healthcare system. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 15:2, 377. https://doi.org/10.3390/ijerph15020377

Serradell, O.; Santa Cruz, I.; & Mondéjar, E. (2015). Can the men's movement attract young men? The men in dialogue association, JOURNAL OF GENDER STUDIES, 24(6): 677-688. https://doi.org/10.1080/09589236.2013.872556

Serradell, O. (2015). Aisha, from being invisible to becoming a promoter of social change. QUALITATIVE INQUIRY, 21(10): 906-912. https://doi.org/10.1177/1077800415614030

Sordé, T.; Serradell, O.; Puigvert, L., & Munté, A. (2014). Solidarity networks that challenge racialized discourses: The case of Romani immigrant women in Spain. EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES, 21(1): 87-102. https://doi.org/10.1177/1350506813510425

Solé, C.; Serradell, O.; & Sordé, T. (2013). Ciudadanía en Femenino. Aportaciones de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España. REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES, 47: 51-66. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2013000300005&lng=en&nrm=iso

Pulido, C.; & Serradell, O. (2013). Les contributions des femmes roms à la lutte contre les inégalités et les violences de genre. En K. Lurbe & F. Lemarcis (eds.) Le rapport aux «Endo-étrangers» en Europe: Rroms, Manouches, Yeniches, Gitans et Gens du Voyage. Bruselas: ACADEMIA-BRUYLANT, pp. 243-264.

Experiència en gestió universitària

Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia des del 8 d’abril de 2021, ha estat també Vice-degana de Professionalització i Pràctiques (2017-2018) amb el degà Joan Botella i Coordinadora general de titulacions (2018-2021) amb la degana Laura Feliu.

Altres mèrits

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4077-1400

Researcher ID: L-1730-2017

Scopus ID: 36873177100