Coordinadors de titulació

Coordinadors de graus

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador d'estudis pot ser assistit pel sotscoordinador d'estudis.

Els coordinadors de les titulacions de la Facultat de Biociències són els següents:

Grau en Biologia: Eulàlia Subirà
coordinacio.grau.biologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811860 
Visites: A concertar

Grau en Bioquímica: Josep Antoni Pérez Pons
coordinacio.grau.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868952
Visites: A concertar

Grau en Biotecnologia: Jaume Piñol 
coordinacio.grau.biotecnologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868953
Visites: A concertar

Grau en Genètica: Maria Pilar Garcia Guerrerio
coordinacio.grau.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814703
Visites: A concertar

Grau en Microbiologia: Maria Ramos Martínez
coordinacio.grau.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813484
Visites: A concertar

Grau en Ciències Biomèdiques: Vicente Martínez
coordinacio.grau.ciencies.biomediques@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812390
Visites: A concertar

Grau en Biologia Ambiental: Anselm Rodrigo Dominguez
coordinacio.grau.biologia.ambiental@uab.cat
Telèfon de contacte: 935813786
Visites: A concertar

Coordinadors de màsters

Coordinadora d'Antropología Biològica: Cristina M. Pereira dos Santos
coordinacio.master.antropologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811503
Visites: A concertar                                                          

Coordinadora d'Aqüicultura: Maria Constenla Matalobos
coordinacio.master.aquicultura@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812875
Visites: A concertar 

Coordinador de Bioinformàtica/Bioinformàtics: Antonio Barbadilla Prados
coordinacio.master.bioinformatica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868941
Visites: A concertar  

Coordinadora de Biologia, Biologia Molecular i Biomedicina: Irantzu Pallarés Goitiz
coordinacio.master.bioquimica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935814707
Visites: A concertar

Coordinadora de Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals: Mercè Llugany Ollé
merce.llugany@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811794
Visites: A concertar

Coordinador de Biotecnologia Avançada: David Reverter Cendrós
coordinacio.master.biotecnologia.avancada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812692
Visites: A concertar

Coordinador de Citogenètica i Biologia de la Reproducció: Ignasi Roig Navarro
coordinacio.master.citogenetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811211
Visites: A concertar

Coordinadors d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat: Ana Morton Juaneda
coordinacio.master.ecologia.terrestre@uab.cat
Telèfon de contacte: 935811844
Visites: A concertar

Coordinador de Genètica Avançada / Advanced Genetics: Antonia Velazquez
coordinacio.master.genetica@uab.cat
Telèfon de contacte: 9358131111
Visites: A concertar

Coordinadora d'Immunologia Avançada:  Carme Roura Mir
coordinacio.master.immunologia.avancada@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812801
Visites: A concertar

Coordinador de Microbiologia Aplicada: Olga Sanchez Martinez
coordinacio.master.microbiologia@uab.cat
Telèfon de contacte: 935868022
Visites: A concertar

Coordinadora de Neurociències: Margalida Coll Andreu
coordinacio.master.neurociencies@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812001
Visites: A concertar

Coordinadora Erasmus Mundus Live: Paz Martínez Ramírez
Paz.Martinez@uab.cat
Telèfon de contacte: 935812804
Visites: A concertar