Comissió Sostenibilitat de Ciències i Biociències

 • Vetllar per al desenvolupament d’accions enfront de l’emergència climàtica.
 • Avaluar l’impacte de la Facultat a nivell ambiental.
 • Establir mesures de millora ambiental.

A partir de desembre de 2023 les comissions de sostenibilitat de les Facultats de Ciències i de Biociències s'integren per formar la Comissió de Sostenibilitat de Ciències i Biociències. Ambdues Facultats comparteixen edifici i objectius estratègics.

Les linies estratègiques de treball definides per la comissió són:

 1. Gestió eficient i responsable de l'aigua
 2. Eficiència energètica
 3. Gestió de residus
 4. Consum i contractació de serveis responsable
 5. Gestió sostenible de zones enjardinades
 6. Mobilitat sostenible
 7. Comunicació i formació en temes mediambientals i de sostenibilitat

La Comissió de Sostenibilitat de Ciències i Biociències (CS-CiBC) ha acordat la creació de tres subcomissions temporals o grups d'estudi per abordar les següents qüestions:

 1. Avaluar qualitativa i quantitativament l'impacte (empremta ambiental) dels materials utilitzats als laboratoris.
 2. Avaluar qualitativa i quantitativament l'impacte ambiental degut al transport destinat a les sortides de camp d'assignatures de grau i màster.
 3. Elaborar i analitzar propostes de formació i divulgació en temes de sostenibilitat.

 

 • Elena Druguet Tantiñà (Presidenta CC)
 • Anselm Rodrigo Dominguez (President BCC)
 • Anna Soler Membrives
 • Alaitz Meiyue Azcona Marcos
 • Anna Barragán Leiva
 • Bernat Claramunt
 • Cristina Palet Ballus
 • Georgina Wallis Rowley
 • Jaime Martínez Urtaza
 • Joan Josep Carmona Domènech
 • Mercè Galbany Casals
 • Montse Mallorquí Graupera
 • Naima Terrer Mateo
 • Roc Comellas Juanmiquel
 • Rosario Fernández
 • Sandra Izquierdo Salado
 • Sara Marañón Jiménez
 • Valentí Rodellas Vila