Comissió de Qualitat

Funcions

 • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
 • Elaborar, actualitzar i revisar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Definir i vetllar per l’actuació i el manteniment del quadre de comandament del centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació del a política i objectius de qualitat del centre i del SGIQ.
 • Vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre.

Composició

 • Responsable SGIQ: Francesc Muñoz
 • Tècnica SGIQ: Èlia Soriano
 • Coordinadora graus: Guillem Rico
 • Coordinadora màsters: Oriol Barranco
 • Gestor Acadèmic: Laura Pont
 • Alumnat: Sabina Monzonís i Marina Sorribas
 • PDI màsters: Rafael Grasa
 • PDI graus: Massoud Sharifi

Informació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la facultat

 • Trobareu tota la informació relativa al SGIQ de la facultat al següent enllaç