Comissió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Funcions:

 • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
 • Elaborar, actualitzar i revisar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Definir i vetllar per l’actuació i el manteniment del quadre de comandament del centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació del a política i objectius de qualitat del centre i del SGIQ.
 • Vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre.

Composició:
 • Coordinadora graus: Olga Serradell
 • Coordinadora màsters: Pilar Carrasquer
 • Responsable SGIQ: Àlex Casademunt
 • Vicedegana pràctiques/TFG: Dafne Muntanyola Saura
 • Tècnica SGIQ: Èlia Soriano
 • Gestor Acadèmic: Enric López
 • Estudiant/a: Mireia Garcia i Sergi Ferrer
 • PDI Màster: Rafael Grasa
 • PDI Grau: Ana Mar Fernández