Comissió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Comissió de Qualitat

Funcions:

 • Elaborar, actualitzar i fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
 • Elaborar, actualitzar i revisar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Definir i vetllar per l’actuació i el manteniment del quadre de comandament del centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació del a política i objectius de qualitat del centre i del SGIQ.
 • Vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre.


Composició:

 • Responsable SGIQ: Àlex Casademunt
 • Tècnica SGIQ: Èlia Soriano
 • Coordinadora graus: Olga Serradell
 • Coordinadora màsters: Pilar Carrasquer
 • Gestor Acadèmic: Enric López
 • Alumnat: Júlia Ruck i Carme Martínez
 • PDI màsters: Rafael Grasa
 • PDI graus: Ana Mar Fernández