Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

FUNCIONS

 • Fer el seguiment de la política i objectius de qualitat del centre.
 • Vetllar per l’acompliment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del Centre.
 • Vetllar per la difusió i implantació de la política i objectius de Qualitat del centre i del SGIQ.
 • Definir i vetllar per l’actualització i el manteniment del quadre de comandament del centre.
 • Fer el seguiment de les propostes de millora.
 • Participar activament en el procés de certificació del SGIQ del Centre.

MEMBRES

 • Joan Francesc Barquinero Estruch, vicedegà de Programació Acadèmica i de Qualitat (President Comissió)
 • Anna Barragán Leiva, administradora de Centre
 • María Pilar García Guerreiro, coordinadora del Grau en Genètica
 • Isidre Gibert González, vicedegà d’Economia i d’Infraestructura
 • Mar Jorba Escribano, gestora de Qualitat (Secretària Comissió)
 • Roger Plans Vilardell, estudiant del Grau en Biotecnologia (representant suplent)
 • Ignasi Roig Navarro, coordinador del Màster en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
 • Laura Torres Domínguez, estudiant del Grau en Biotecnologia
 • Begoña Valle Valverde, gestora Acadèmica