Comissió de Màsters

Comissió de Màsters

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster és una comissió específica amb competències sobre els estudis de màster universitari i màster propi assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Màster
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTERS
Aprovada en Junta Permanent del 04-05-2011

Actualitzat: maig 2020
  


President:

Roqué, Xavier                                   Vicedegà d'Estudis de Postgrau


Coordinadors de màsters:

Blanco, Xavier                       Fil. Francesa
Cabré, Teresa Fil. Catalana
Cervelló, Josep CC. Antiguitat i Edat Mitjana
Codó, Eva Fil. Anglesa
Cornudella, Rafael Art i Musicologia
Cortadella, Jordi CC. Antiguitat i Edat Mitjana
Farrés, Oriol Filosofia
Figuerola, Jordi H. Moderna i Contemporània
Foguet, Francesc Fil. Catalana
Gan, Germán Art i Musicologia
Julià, Jordi Fil.Espanyola
Micó, Rafael Prehistòria
Nadal, Jordi Geografia
Nunes, Joan Geografia
Poch, Dolors Fil. Espanyola
Tapada, Teresa                             Antropologia Soc. i Cultural

 

Guimerà, Àngels          Tècnica de Qualitat


Gestió Acadèmica:

Bonilla, José Antonio  Gestor Acadèmic