Comissió de Màsters

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster és una comissió específica amb competències sobre els estudis de màster universitari i màster propi assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Màster
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTERS
 
(Aprovada en Junta Permanent del 04-05-2011)
 
 
President:
Xavier Roqué (Vicedegà d'Estudis de Postgrau).

Coordinadors de màsters:
Dolors Poch (Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera)
Jordi Nadal (Estudis territorials i de la població)
Dan Rodríguez (Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social)
Helena Kirchner (CC. Antiguitat i Edat Mitjana)
Xavier Villalba (Fil. Catalana)
Rossend Arqués (Fil. Francesa)
Rafael Cornudella (Art i musicologia)
Miquel Molist (Prehistòria)
Mireia Llinàs (Fil. Anglesa)
Oriol Farrés (Filosofia).
Jordi Figuerola (H. Moderna i Cont.)
Francesc Foguet (Estudis Teatrals)
Josep Cervelló (Egiptologia)
Jordi Rifé (Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga)
David Roas (Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals)

Gestió acadèmica:
Francisco Cuevas

 
Darrera actualització: abril de 2019