Cicle de conferències. Any Internacional de la Llum (2015)

Activitats en commemoració del 16 de maig,  Dia Internacional de la Llum


ALBA, la primera luz  de sincrotrón en España
Caterina Biscari, ALBA-CELLS
18 de març. Sala d’Actes. 2015
 
 Optofluídica: combinació de fotònica i microfluídica per a aplicacions a ciències de la vida
Andreu Llobera , IMB-CNM (CSIC)
26 de maig. Sala d’Actes
 
 Optofarmacologia: la fotoquímica aplicada al control dels receptors cel·lulars amb llum
Jordi Hernando, Dept. de Química (UAB)
26 de maig. Sala d’Actes
 
Un Pantone de proteïnes fluorescents
Salvador Ventura, Dept de Bioquímica i Biologia Molecular, Institut de Biotecnologia i de Biomedicina UAB
3 de desembre. Sala d’Actes
 
 La llum com a eina de recerca dins la medicina regenerativa
Mercè Martí, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
3 de desembre. Sala d’Actes