Projecte HIGHER

Projecte HIGHER

Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions
 

Descripció
El projecte HIGHER busca millorar la innovació de diferents regions europees, a través de l'especialització intel·ligent i de la promoció de projectes públic-privats d'R+D+I. L'objectiu és compartir i intercanviar bones pràctiques entre diferents regions europees per aconseguir polítiques d'innovació que fomentin la col·laboració entre els centres d'investigació i la indústria.
 
Participants
El projecte està liderat pel Parc de Recerca UAB i hi participen es la Regió de Marche i la Regió d'Abruzzo, d'Itàlia; Nordregio, de Suècia; el Centre d'’Innovació INTELI, de Portugal; el Centre d'Innovació de Lituània; l'Associació de Municipis Urbans d'Eslovènia; la Regió Central de Macedònia, de Grècia, i el Consorci per a l’empresa local de Cambridge i Peterborough, del Regne Unit.
 
Activitats
Cada entitat analitzarà el programa que la seva regió ha desplegat per potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, en el marc de l'estratègia dissenyada per la Comissió Europea. I és que la CE considera que, per fer una Europa més competitiva és necessari que els diferents territoris intensifiquin la seva especialització d'acord amb els seus avantatges competitius i, per això, els diferents estats membres i les regions han elaborat estratègies de recerca i innovació que potencien les seves especialitzacions econòmiques i de coneixement i donen suport a la generació i el desenvolupament de projectes innovadors.

En aquest context, HIGHER pretén analitzar aquestes estratègies i programes elaborats a cada regió i trobar les millors pràctiques i actuacions que han ajudat realment a enfortir la competitivitat del teixit empresarial i al desenvolupament econòmic regional. D'aquesta manera, les diferents regions podran intercanviar bones pràctiques per millorar la col·laboració ciència-indústria i les inversions de capital privat en projectes d'R+D, i implementar-les en les seves polítiques.

Període
De l'abril de 2016 al setembre del 2020.

Finançament
El projecte estava finançat amb 1,8 milions d'euros pel programa Interreg Europe de la Comissió Europea.