Coronavirus

Activitat del Parc de Recerca UAB

A partir de l'1 de setembre, el Parc de Recerca UAB reprèn l'activitat seguint les previsions establertes pel Pla de contingència i protocol d'organització que va aprovar el Consell de Govern de la UAB el 21 de juliol passat. Aquest document recull les pautes principals per a l'organització del treball en els diferents àmbits d'activitat de la Universitat, que han estat fixades partint del principi bàsic de preservar la seguretat dels membres de la comunitat universitària.

En aquest sentit, els edificis Mòdul de Recerca A (MRA), Mòdul de Recerca B (MRB) i Edifici Eureka estan oberts. Recomanem a les persones usuàries seguir les mesures bàsiques per a la guia de bones pràctiques als centres de treball per a prevenir els contagis de la COVID-19 i recordem la obligatorietat del seu compliment per part de totes les persones ocupants. 

Aquí podeu llegir l'Annex al Reglament d'ús i funcionament de l'edifici Eureka després del confinament decretat per alerta sanitària COVID-19

L’activitat i els serveis del Parc de Recerca UAB es mantenen amb normalitat seguint les mesures d’higiene, seguretat i prevenció establertes.