Activitats

Divendres, 26 Febrer 2021

Dia · Setmana

12:30

Industry talks IBB: Ahead Therapeutics "Desenvolupament pre-clínic d’un fàrmac per malalties autoimmunitàries"

Recerca - Online

Dijous, 4 Març, 2021

09:00

Horizon Europe: Novetats i oportunitats

Divulgació, Recerca - Online

Divendres, 5 Març, 2021

10:00

Webinar de Microsistemes analítics: reptes i oportunitats per a la gestió de l'aigua

Recerca - Online

12:00

Brunch d'innovació del Hub b30: Apps de Salut

Recerca - Online

Dimecres, 10 Març, 2021

18:00

Musical Improvisation with AI

Divulgació - Youtube Live

Dijous, 11 Març, 2021

10:00

Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació: Horitzó Europa a Catalunya

Recerca - Virtual