Activitats

Dijous, 3 Desembre 2020

Dia · Setmana

09:30

El desenvolupament econòmic de Nou Barris: reptes i oportunitats

Activitats de participació, Divulgació - Virtual, per Teams

12:00

LIGHTWEIGHT: materials compostos, unions dissimilars i adhesius especials

Divulgació, Recerca - Online

16:30

Lessons Learned "Experiències trepitjant el parquet"

Recerca - Online

Dijous, 17 Desembre, 2020

11:00

Acte final del Programa Generació Idees sobre Simbiosi Industrial

Alumni, Recerca - Emissió pel Youtube del PRUAB

Dijous, 14 Gener, 2021

12:00

LIGHTWEIGHT 4.0: instrumentació, machinery adhesives i equips de dosificació

Divulgació, Recerca - Online

Dijous, 28 Gener, 2021

10:00

Conferència final del projecte HIGHER

Recerca - Virtual, a través del Youtube del Parc de Recerca UAB