Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2023-D-LD-CC-4, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució d'1 de març de 2023, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 9 de març de 2023 al 5 d'abril de 2023
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment per registres de la UAB o per registre electrònic.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/23/570
Professor Agregat: AL/23/571