Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-6, Titulars d'Universitat (ICS)
Resolució de 30 de novembre de 2022, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de professor titular d'universitat per ocupar places assistencials bàsiques vinculades a l'Institut Català de la Salut
Referència
TU/22/100
Tipus
Funcionari
Categoria
Titular d'Universitat: TU/22/100
Àrea de coneixement
Psiquiatria (HU Vall d'Hebron)
Departament al qual està adscrita
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Perfil
Perfil docent:   Psiquiatria, Pràctica Clínica Assistencial V; Delinqüència i Psicopatologia
Perfil investigador:   Trastorns del Neurodesenvolupament al llarg de la vida i depressió resistent
Baremació de criteris
Especialitat sanitària
Psiquiatria
Destinació
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Composició de la comissió
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President Antoni Bulbena Vilarrasa CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Manel Armengol Carrasco CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal 1r José Manuel Menchón Magriñá TU Universitat de Barcelona
Vocal 2n Amanda Rodríguez Urrutia Doctora Hospital Universitari Vall d'Hebron
Vocal 3r Lara Grau López Doctora Hospital Universitari Vall d'Hebron
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President Rafael Torrubia Beltri TU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Joan Morote Robles CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal 1r Eduard Vieta Pascual CU Universitat de Barcelona
Vocal 2n Vanesa Richarte Fernández Doctora Hospital Universitari Vall d'Hebron
Vocal 3r Laura Gisbert Gustemps Doctora Hospital Universitari Vall d'Hebron
Llistat admesos
Llista definitiva candidats
 
JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA
 
Observacions
Resolució Calendari Concurs

Resolució del concurs: 13 de març de 2023
Adjudicació: JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA
Tornar al concurs