Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-14, Titulars d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça de cossos docents universitaris de professor titular d'universitat
Referència
TU/22/106
Tipus
Funcionari
Categoria
Titular d'Universitat: TU/22/106 - Economia Financera i Comptabilitat
Departament al qual està adscrita
Departament d'Empresa
Observacions
Àrea de coneixement:  Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent:   Comptabilitat Financera (Grau en Administració i Direcció d'Empreses)
Perfil investigador:   Gestió financera de fons d'inversió i fons de pensions
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Lázaro Rodriguez Ariza CU Universidad de Granada
Vocal Ana Maria Gil Lafuente CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Alejandra Cabaña Nigro TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Manuel Pedro Rodríguez Bolívar CU Universidad de Granada
Vocal Lluís Bermudez  Morata CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Jordi Caballé Vilella CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

Cap candidatura presentada

 

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs (xx/xx/20xx)

Adjudicació: 

Tornar al concurs