Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-13, Càtedres d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Termini per presentar les sol·licituds
Del 9 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Càtedra d'Universitat: CU/22/148 - Traducció i Interpretació
Càtedra d'Universitat: CU/22/151 - Comunicació Audiovisual i Publicitat
Càtedra d'Universitat: CU/22/152 - Teoria i Història de l'Educació
Càtedra d'Universitat: CU/22/153 - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Càtedra d'Universitat: CU/22/155 - Teoria i Història de l'Educació
Càtedra d'Universitat: CU/22/160 - Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial