Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-14, Professor Agregat Laboral
Resolució de 20 d'octubre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 2 de novembre de 2022 al 29 de novembre de 2022.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment marcat per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/22/563
Professor Agregat: AL/22/564