Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-4, Titulars d'Universitat
Resolució de 20 d'octubre de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça de cossos docents universitaris de professor titular d'universitat
Referència
TU/22/90
Tipus
Funcionari
Categoria
Titular d'Universitat: TU/22/90
Departament al qual està adscrita
Departament d'Empresa
Observacions
Àrea de coneixement:  Economia Financera i Comptabilitat  
Perfil docent:   Finances II / Finance II    
Perfil investigador:   Real options' applications in corporate finance  
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President Alex Rialp Criado CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Tomeu Pascual Fuster TU Universitat de les Illes Balears
Secretària Maria Antònia Tarrazón Rodón TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
       
President Josep Rialp Criado CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Maria Gutiérrez Urtiaga TU Universidad Carlos III
Secretari Diego Prior Jiménez CU Universitat Autònoma de Barcelona

Renúncia i nomenament secretari

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

Florina Raluca Silaghi

Carmen Pilar Martí Ballester

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 10 de gener de 2023

Adjudicació: Florina Raluca Silaghi

Tornar al concurs