Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-13, Professor Agregat Laboral R&C
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 28 de setembre de 2022 al 26 d'octubre de 2022
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment per registres de la UAB o per registre electrònic.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/22/565