Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-3, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/532
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/532
Departament al qual està adscrita
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Observacions
Àrea de coneixement: Sanitat Animal    
Perfil docent: Epidemiologia i Estadística  
Perfil  investigador: Aplicacions de la filogènia i l'evolució a les relacions hoste-patògen en malalties transmissibles d'importància en sanitat animal
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Josep Gasa Gasó CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Cinta Prieto Suárez TU Universidad Complutense de Madrid
Secretari Jordi Casal Fàbrega CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Laia Maria Solano Gallego CL Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Ana Maria Carvajal Ureña CU Universidad de León
Secretari Alberto Allepuz Palau AGR Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Llistat admesos
Llista definitiva candidats: 
Martí Cortey Marquès: Admès

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs: 6 de juliol de 2022

Adjudicació: Martí Cortey Marquès

Tornar al concurs