Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-LD-CC-1 Director d'Investigació
Resolució de 9 de març de 2022, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça de director o directora d’investigació.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 18 de març de 2022 al 14 d'abril de 2022
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment en el registre general o en el registre electrònic de la Universitat (Sol·licitud genèrica/Realitzar el tràmit/Amb certificat digital/omplir i adjuntar els documents).

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Resolució d'admesos i exclosos:

Llistat de places
DIR-INV/22/03 Història de la Ciència