Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2020-D-FC-CD-12, Titulars d'Universitat
Resolució de 21 de desembre de 2020 de la Universitat Autònoma de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places de cossos docents universitaris de professor titular d’universitat.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 13 de gener de 2021 al 9 de febrer de 2021.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des del dia següent de l'activació dels terminis administratius.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment en el registre general o en el registre electrònic de la Universitat (Sol·licitud genèrica/Realitzar el tràmit/Amb certificat digital/omplir i adjuntar els documents).

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:


 

Llistat de places
TU/20/36 Geodinàmica Externa
TU/20/37 Organització d'Empreses
TU/20/38 Edafologia i Química Agrícola
TU/20/39 Comunicació Audiovisual i Publicitat
TU/20/40 Música