Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2018/D/LD/CC/11 - Professor Agregat Laboral (Ramon y Cajal)
Resolució de 19 d'octubre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Referència
Convocatòria 2018/D/LD/CC/11
AL/18/348 Sociologia

Categoria:
Professor Agregat
Tipus
Laboral
Categoria
AL/18/348
Nombre de places
1
Àrea de coneixement
Sociologia
Departament al qual està adscrita
Departament de Sociologia
Perfil
Docent: Sociologia de l'Educació
Investigador: Política educativa i globalització
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència i activitats assistencials: 50 punts
Activitats docents: 45 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts
Composició de la comissió
Presidenta Helena Troiano Goma Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Stephen Ball University College de Londres
Secretària Eva Ostergaard Universitat Autònoma de Barcelona
Llistat admesos
Llista definitiva candidats:
VERGER PLANELLS, ANTONI Admès

Resolució del concurs (24/01/2019)
Adjudicació: VERGER PLANELLS, ANTONI

Observacions
Tornar al concurs