Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-9 - Titular d'Universitat (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 17 de juliol al 14 de setembre de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent (El mes d'agost és inhàbil).
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
TU/18/13 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia