Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-LD-CC-6 - Professor Agregat Laboral (UAB)
Resolució d'1 de març de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 16 de març al 17 d'abril de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/18/261 Ecologia
AL/18/274 Organització d'Empreses