Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm.2018-D-LD-CC-5 - Professor Agregat Laboral
Resolució d'11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
Convocatòria 2018/D/LD/CC/5
AL/18/342 Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Categoria:
Professor Agregat
Tipus
Laboral
Categoria
AL/18/342
Nombre de places
1
Àrea de coneixement
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Departament al qual està adscrita
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència i activitats assistencials: 60 punts
Activitats docents: 35 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts
Llistat admesos
Resolució provisional
Resolució definitiva
Observacions
Tornar al concurs