La Fundació UAB

Audiència oberta per l'acreditació del Grau en Direcció Hotelera i de dos màsters

Estudiants en pràctiques a l'Hotel consultant la tablet

El Comitè d'Avaluació Externa de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya farà una visita l'11 i 12 de març per avaluar el Grau de Direcció Hotelera, i els Màsters en Gestió d’Empreses Hoteleres, i en Gestió Turística del Patrimoni Cultural. Es prega la participació de la comunitat universitària a l'audiència pública que es durà a terme dimarts 12 de març d’11:45 a 12:15h a la sala gran de la FUAB.

04/03/2024

El Comitè d’Avaluació Externa (CAE) de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) farà una visita els propers dilluns i dimarts, 11 i 12 de març, per a l'acreditació del Grau en Direcció Hotelera, Màster en Gestió d’Empreses Hoteleres i Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural.

Aquest procés inclou entrevistes amb els diferents col·lectius de la institució (direcció, responsables acadèmics, personal d’administració, docents, alumnes, titulats i ocupadors), amb l’objectiu d’explorar-ne la satisfacció, i de comprovar les competències adquirides a la titulació i la seva eficàcia en els diferents àmbits professionals. 
 
L’avaluació externa contempla també una audiència pública oberta, a la qual hi pot accedir tothom que hi estigui interessat i no hagi estat convocat en cap de les altres audiències. Aquesta audiència pública es realitzarà a la sala gran de la FUAB, el dimarts 12 de març en horari d’11:45-12:15h.

Si voleu més informació, contacteu amb la Unitat de Qualitat Docent del centre a través de l’e-mail qualitat.fuabformacio@uab.cat perquè us facilitin l'accés i pugueu donar-hi la vostra opinió.