Responsabilitat Social Universitària

Estratègia

La gestió de la Responsabilitat Social suposa el reconeixement i la integració de les preocupacions socials, laborals, mediambientals i de respecte dels Drets Humans en la gestió i en les operacions de les organitzacions, de forma que generin polítiques, estratègies i procediments que satisfacin aquestes preocupacions i que configurin les seves relacions amb els interlocutors (AENOR, 2004).

La UAB aborda el seu projecte de Responsabilitat Social a través de diferents eixos estratègics que promouen la transformació social mitjançant la generació i la transferència de coneixement.

Són objectius de RSU de l’Horitzó 2030:

1. Equiparar la recerca amb les millors institucions internacionals.

  • Aconseguir presència de la UAB en les xarxes de recerca de tots els àmbits científics tant nacionals com internacionals.
  • Aconseguir que els grups de recerca de la UAB siguin referents a nivell nacional i internacional en la producció científica i en els projectes d’alt impacte, tant des d’una perspectiva científica generalista com des d’una perspectiva transversal.

2. Reforçar un ecosistema innovador i emprenedor a la UAB. 
  • Promoure la interacció en la recerca entre els membres de la comunitat universitària i les organitzacions socials i empresarials.
  • Disposar d’espais, eines i plataformes per aconseguir la interacció dels estudiants amb les empreses, les institucions i la ciutadania.

3. Impulsar la transferència de coneixement a la societat en tots els àmbits, per afrontar els desafiaments del nostre entorn. 
  • Incrementar l’activitat de transferència de coneixement i el seu impacte social i econòmic.
  • Consolidar el HUB d’innovació B30 com a referent d’innovació.
  • Disposar d’un equip de prospecció capaç d’identificar les demandes de coneixement de la societat i de canalitzar-les a l’interior de la UAB per tal de donar-hi resposta.
 

Ètica i integritat 

Principis i valors de la UAB

Bones pràctiques a la recerca