Recerca

Oficina Virtual de Recerca

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

Adscripcions de l'activitat de recerca

Accediu a les sol·licituds d'adscripcio o desadscripció de l'activitat de recerca del personal investigador de la UAB a:

  • Instituts o Centres d'Estudis i Recerca de la UAB
  • Institucions amb personalitat jurídica pròpia

Sol·licituds a altres tràmits de recerca

Accediu a la sol·licitud de 

  • Acreditació de tasques de recerca
  • Participació en projectes externs
  • Sol·licitud de certificats de participació en ajuts/convenis de recerca
  • Inclusió a EGRETA d'ajuts i/o convenis externs
  • Incorporació de personal a l'equip de treball (projectes nacionals, SGR)

 

Contractes i convenis de l'article 60 de la LOSU

Contractes i convenis amb empreses i institucions que puguin ser necessaris en el marc de les activitats de recerca de la Universitat, a l’empara de l’article 60 de la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU)
Accediu als diferents models de contractes i convenis.