Recerca

Contractes i convenis de l'article 60 de la LOSU

Introducció

La Unitat de Contractes i Convenis de Recerca és l’àmbit responsable de la gestió dels contractes i convenis amb empreses i institucions que puguin ser necessaris en el marc de les activitats de recerca de la Universitat. Aquestes tasques es fan a l’empara de l’article 60 de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU).

A més dels contractes o convenis per a la formalització d’encàrrecs o tasques de recerca, poden caldre altres documents complementaris, com ara acords de confidencialitat o addendes. 

Accediu als diferents models de contractes i convenis 

Legislació