Recerca

Sol·licitud d'avaluació ètica i de bioseguretat de projectes de recerca

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca, relacionats amb la temàtica sel·leccionada, que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ
Tramitació per l’avaluació de projectes de recerca amb animals i humana pel que fa als aspectes ètics, per la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH).
La sol·licitud l’ha de presentar el o la investigadora responsable del projecte, Dr/a de la UAB.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'avaluació cal presentar el projecte mitjançant l’aplicació de la intranet de la UAB.

RESOLUCIÓ
El vostre projecte serà avaluat en Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana
Telèfon: 93 581 3146
Correu electrònic: ceeah@uab.cat

DESCRIPCIÓ
Tramitació per a l’avaluació de projectes de recerca i/o procediments experimentals que utilitzin agents biològics, modificats genèticament o no, de risc per a la salut (humana, animal o vegetal) o per al medi ambient i es realitzin a instal·lacions pròpies de la UAB.
La sol·licitud l’ha de presentar el o la investigadora responsable del projecte (IP).

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'avaluació cal presentar el projecte mitjançant l'aplicació de la intranet de la UAB.

RESOLUCIÓ
El vostre projecte serà avaluat pel Comitè de Bioseguretat (CBS) de la UAB i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Comitè de Bioseguretat 
Telèfon: 93 581 8049
Correu electrònic: comite.bioseguretat@uab.cat

Més informació