Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-16, Càtedra Laboral (ICS)
Resolució de 30 de novembre de 2022, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a una plaça de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral per ocupar plaça assistencial bàsica vinculada a l'Institut Català de la Salut
Termini per presentar les sol·licituds
Del 19 de desembre de 2022 al 17 de gener de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment en el registre general o en el registre electrònic de la Universitat (Sol·licitud genèrica/Realitzar el tràmit/Amb certificat digital/omplir i adjuntar els documents).

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Càtedra Laboral: CL/22/71 Immunologia (HU Germans Trias i Pujol)