Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-11, Titulars d'Universitat
Resolució de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de professor titular d'universitat
Termini per presentar les sol·licituds
Del 9 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Titular d'Universitat: TU/22/104 - Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Titular d'Universitat: TU/22/97 - Sociologia