Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Formació que ofereix l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic per al PDI

Formació en habilitats instrumentals, prevenció i seguretat

Formació en habilitats instrumentals, prevenció i seguretat

Aquesta oferta formativa es pot sol·licitar a través de la intranet i les temàtiques que l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic ofereix al Personal Acadèmic i Investigador són les següents:
 

  • Formació en ofimàtica i qualitat
  • Formació en prevenció i seguretat


Les diverses funcionalitats que es poden consultar a través de l'aplicatiu de formació són les següents:
 

  • Estat de la sol·licitud
  • Enquesta de satisfacció
  • Consulta la fitxa de formació