Programes específics per a estudiants internacionals

En acabar el programa

Un cop acabat el programa l'estudiant rebrà un certificat oficial de notes en espanyol, que podrà utilitzar per validar els crèdits a la seva universitat d'origen.

El temps d'emissió del certificat acostuma a ser entre 6 i 8 setmanes.

El procés de validació de crèdits obtinguts a la UAB es gestiona des de la universitat d'origen de l'estudiant.

L'estudiant es pot informar a la seva universitat sobre quines assignatures podrà cursar del programa Preestablert i com es convalidaran els crèdits un cop acabat el programa.