Presentació SICUE

SICUE

El “Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España” (SICUE) va ser impulsat per la “Conferencia de Rectores de Universidades Españolas” (CRUE), per tal de facilitar els intercanvis d'estudiants dins de l’Estat Espanyol. Mitjançant aquest sistema, els estudiants poden realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular. Aquest intercanvi ofereix a l’estudiant la possibilitat d’experimentar diferents sistemes docents, i de conèixer els aspectes socials i culturals d’altres Comunitats Autònomes.
 
L'estudiant que participa en qualsevol d'aquests programes manté la condició d'alumne de la seva universitat d'origen, en la qual s'haurà de matricular i abonar, si s’escau, l'import de la matrícula. A la universitat de destinació, l'alumne gaudirà de matrícula gratuïta per a les assignatures incloses a l'acord d'equiparació, i tindrà els mateixos drets i serveis que els alumnes locals. Les universitats participants en el programa SICUE es comprometen també, a proporcionar la informació necessària sobre els cursos acordats, els procediments d'inscripció i orientació per a trobar allotjament.